Mitt namn är William Brokvist och jag är utbildad pianotekniker verksam i Värmland och angränsande län. Som auktoriserad medlem i Sveriges Pianostämmare och Teknikerförening (SPTF) driver jag det heltäckande företaget WB Pianoteknik som utför stämning, service, reparation, transport samt renovering av flyglar och pianon.

2017: I augusti började jag studera till pianotekniker på Oskarshamns Folkhögskola med Jonas Svensson, Matilda Jusmo och Markus Appelqvist som lärare. Jag fick från teori till praktik lära mig stämning på gehör, justering, renovering, reparation samt intonering av pianon och flyglar.

2018: Under sommarlovet var jag med och stämde Musikhögskolan Ingesunds övningsinstrument. Undervisningen i Oskarshamn gick från pianon över till att fokusera på flyglar och klassen gjorde ett besök hos Juhl Sørensen i Danmark (generalagent för Steinway & Sons i Skandinavien) för att stämma fabriksnya och nyrenoverade Steinwayflyglar. Jag fick senare under hösten göra praktik hos Brinkmann pianoteknik i Vikarbyn och strax därefter mottog jag Kungliga Musikaliska Akademiens stipendium som instrumenttekniker.

2019: Jag och mina klasskamrater fick förtroendet att ansvara för stämning och service av Oskarshamns Folkhögskolas konsert- och övningsinstrument. I februari var det dags att stämma övningsinstrumenten på Musikhögskolan Ingesund igen och på våren gjorde vi en studiesresa till Tyskland där vi besökte piano- och flygelfabrikerna Blüthner, C. Bechstein, August Förster, Steinway & Sons samt mekaniktillverkaren Renner.

Efter att ha avslutat pianoteknikerutbildningen med godkända examensprov blev jag berättigad medlemskap i SPTF. I juni gick jag deras sommarakademi i flygeljustering på Operahögskolan i Stockholm där jag under ledning av Tore Persson, Östen Häggmark och Linda Stråhle fick specialisera mig inom service, stämning och intonation av Steinway & Sons konsertflyglar.

I augusti var det åter igen dags att stämma övningsinstrumenten på Musikhögskolan Ingesund och i oktober blev jag certifierad Piano Life Saver System®-installatör efter kurs och examen i genomfört utbildningsprogram.

2020: I februari flyttade jag till Tyskland för vidareutbildning på den anrika piano- och flygelfabriken August Förster där jag fick medverka i tillverkningen av musikinstrument i världsklass.