Jag heter William Brokvist och är utbildad pianotekniker verksam i Värmland och angränsande län. Som medlem i Sveriges Pianostämmare och -Teknikerförening driver jag företaget WB Pianoteknik som utför stämning, service, reparation, renovering samt transport av flyglar och pianon.

Intresset för musik och teknik har alltid funnits i mitt liv och jag har spelat piano så länge jag kan minnas. Drömmen om att en dag få arbeta som professionell pianotekniker har långsamt vuxit fram. Här följer en kort sammanfattning om min väg dit.

2017: Jag bestämde mig för att söka till Oskarshamns Folkhögskola med Sveriges enda pianoteknikerutbildning på heltid. Efter godkända antagningsprov påbörjade jag i augusti mina studier där jag från teori till praktik fick lära mig om instrumentens uppbyggnad, stämning på gehör, mekanikjustering, renovering, reparation samt intonation av pianon och flyglar.

2018: Under sommaren var jag med och stämde Musikhögskolan Ingesunds 43 övnings- och undervisningsinstrument.

Hela pianoteknikerklassen reste till Danmark för ett besök hos Knud Danielsen (leverantör av pianotillbehör) och Juhl-Sørensen (generalagent för Steinway & Sons i Skandinavien och Finland) för att knyta kontakter och öva stämning på fabriksnya och nyrenoverade Steinwayflyglar.

Jag fick under hösten göra praktik hos Brinkmann pianoteknik i Vikarbyn och vid slutet av året tilldelades jag Kungliga Musikaliska Akademiens stipendium som instrumenttekniker.

2019: Jag och mina klasskamrater fick förtroendet att ansvara för stämning och service av Oskarshamns Folkhögskolas konsert-, övnings- och undervisningsinstrument. Jag fick även utföra reparation, service, instrumenttransport samt åka på stämuppdrag till skolor, kyrkor, musikföreningar och privatpersoner i Oskarshamn med omnejd.

I februari var det dags att stämma instrumenten på Musikhögskolan Ingesund igen.

På våren gjorde klassen en studieresa till Tyskland där vi besökte piano- och flygelfabrikerna Blüthner, C. Bechstein, August Förster, Steinway & Sons samt mekaniktillverkaren Renner. Jag fick även erfara att tillsammans med Smålands Klaververkstad leverera, stämma och intonera fabriksnya pianon från August Förster till Sandvikens kulturskola.

Jag avslutade efter två intensiva år pianoteknikerutbildningen i Oskarshamn med godkända examensprov.

Efter utförda antagningsprov i stämning på gehör, justering av piano- och flygelmekanik, reparation och teori blev jag av bedömningsnämnden i Stockholm godkänd och upptagen som medlem i Sveriges Pianostämmare och -Teknikerförening (SPTF). I juni gick jag deras sommarakademikurs i flygeljustering på Operahögskolan i Stockholm där jag fick specialisera mig inom service, stämning och intonation av Steinway & Sons konsertflyglar.

I augusti var det återigen dags att stämma instrumenten på Musikhögskolan Ingesund.

I oktober blev jag certifierad Piano Life Saver System-installatör efter kurs och examen i genomfört utbildningsprogram.

2020: I februari flyttade jag till Tyskland för tre månaders vidareutbildning på den anrika piano- och flygelfabriken August Förster som grundades 1859. Jag fick medverka i tillverkning och slutjustering av musikinstrument i världsklass där allt fokus ligger på att med traditionellt precisionsarbete få fram de perfekta instrumenten.