Jag heter William Brokvist och är utbildad pianotekniker verksam i Värmland och angränsande län. Som auktoriserad medlem i Sveriges Pianostämmare och Teknikerförening (SPTF) driver jag företaget WB Pianoteknik som utför stämning, service, reparation, transport samt renovering av flyglar och pianon.

Intresset för musik och teknik har alltid funnits i mitt liv och jag har spelat piano så länge jag kan minnas. Drömmen om att en dag få arbeta som professionell pianotekniker har långsamt vuxit fram. Här följer en kort sammanfattning om min väg dit.

2017: Jag bestämde mig för att söka till Sveriges enda pianoteknikerutbildning på heltid. Efter godkända antagningsprov började jag i augusti studera till pianotekniker på Oskarshamns Folkhögskola. Jag fick från teori till praktik lära mig stämning på gehör, justering, renovering, reparation samt intonering.

2018: Under sommaren var jag med och stämde Musikhögskolan Ingesunds övningsinstrument.

Undervisningen i Oskarshamn gick från pianon över till att fokusera på flyglar och klassen gjorde ett besök hos Juhl Sørensen i Danmark (generalagent för Steinway & Sons i Skandinavien) för att öva stämning på fabriksnya och nyrenoverade Steinwayflyglar. Jag fick senare under hösten göra praktik hos Brinkmann pianoteknik i Vikarbyn och strax därefter mottog jag Kungliga Musikaliska Akademiens stipendium som instrumenttekniker.

2019: Jag och mina klasskamrater fick förtroendet att ansvara för stämning och service av Oskarshamns Folkhögskolas konsert- och övningsinstrument. I februari var det dags att stämma övningsinstrumenten på Musikhögskolan Ingesund igen och på våren gjorde vi en studiesresa till Tyskland där vi besökte piano- och flygelfabrikerna Blüthner, C. Bechstein, August Förster, Steinway & Sons samt mekaniktillverkaren Renner.

Efter att ha avslutat pianoteknikerutbildningen med godkända examensprov blev jag berättigad medlemskap i SPTF. I juni gick jag deras sommarakademi i flygeljustering på Operahögskolan i Stockholm där jag fick specialisera mig inom service, stämning och intonation av Steinway & Sons konsertflyglar.

I augusti var det åter igen dags att stämma övningsinstrumenten på Musikhögskolan Ingesund och i oktober blev jag certifierad Piano Life Saver System-installatör efter kurs och examen i genomfört utbildningsprogram.

2020: I februari flyttade jag till Tyskland för tre månaders vidareutbildning på den anrika piano- och flygelfabriken August Förster som grundades 1859. Jag fick medverka i tillverkning och slutjustering av musikinstrument i världsklass där allt fokus ligger på att med traditionellt precisionsarbete få fram de perfekta instrumenten.