Följande skötselråd är sammanställda av WB Pianoteknik och branschorganisationen Sveriges pianostämmare och -teknikerförening (SPTF). Föreningen bildades 1930 och har som ambition att verka för högsta hantverkskvalitet inom yrket så att ägare till pianon och flyglar kan känna sig trygga vid val av pianotekniker.

Klimat & miljö

Pianon och flyglar är i huvudsak byggda av levande material och trivs bäst i ett stabilt inomhusklimat med jämn temperatur och luftfuktighet. Vårt skandinaviska klimat är mycket varierande med regn och hög fuktighet på hösten ofta med en abrupt övergång till vinter och minusgrader då luften i våra centralvärmda hus blir extremt torr. Pianots placering i miljön spelar en stor roll både beträffande stämhållning och mekanikens funktion.

Den relativa luftfuktigheten bör om möjligt ligga mellan 40-60%. Olämpliga placeringar är framför fönster och värmekällor där instrumentet utsätts för starka temperaturväxlingar, solljus och drag eller i lokaler med extremt varierande klimat. Vill man flytta ett piano från ett svalare rum till ett varmare bör man om möjligt försöka att gradvis vänja instrumentet till rumstemperatur.

Det är inte alltid som dessa rekommendationer går att uppfylla. För att minimera de skadliga effekter som förändringar i luftfuktighet kan leda till rekommenderas att man låter en certifierad installatör montera fuktsystemet Piano Life Saver i instrumentet.

Mekanik

En regelbunden översyn av mekanik och andra tekniska funktioner är viktig eftersom dessa påverkas av klimatförändringar och slitage. När mekanikdelar slits och hamnar i fel läge försämras både ton och anslag.

En felaktigt inställd mekanik slits dessutom onormalt snabbt. Går förfallet för långt kan det bli svårt och därmed dyrt att åtgärda. Dessutom är det inte säkert att det alls går att helt återställa instrumentets ursprungliga kapacitet.

Stämning

Oavsett hur ofta man spelar eller vilken kvalitet instrumentet har bör det stämmas minst en gång per år. Vid längre intervall sjunker tonhöjden och när instrumentet dras upp och stäms blir stämhållningen sämre än normalt. Det måste därför ofta stämmas flera gånger för att det ska bli stabilt.

Rengöring

Rengör gärna tangenterna med en lätt fuktad trasa, eventuellt med mycket mild tvållösning. Tvätta ett par tangenter åt gången och torka dem genast torra. Ingen vätska får rinna ner mellan tangenterna.

All inre rengöring bör ombesörjas av fackman då ömtåliga fjädrar samt delar av tyg, läder och filt måste behandlas ytterst varsamt för att inte gå sönder, hamna ur sin position eller dammsugas upp.  

Pianon och flyglars känsliga ytbehandling blir lätt repig och bör behandlas varsamt. Gamla instrument franskpolerade med schellack är mycket ömtåliga och känsliga för fukt. Använd därför endast en torr mikrofiberduk för att damma av ytan. Moderna instrument har oftast polyesterlack som vid behov tål att försiktigt torkas av med en lätt fuktad mikrofiberduk, eventuellt med mycket mild tvållösning eller för ändamålet avsedd produkt.

Sammanfattning

Placera instrumentet där det utsätts för så små temperatur- och luftfuktighetsförändringar som möjligt.

Undvik drag och temperaturväxlingar från t.ex. dörrar, fönster, ventilation, värmeelement, öppen spis, kamin, luftvärmepump etc.

Undvik direkt solljus som skadar ytbehandlingen och bleker fanér.

Undvik vatten eller andra vätskor i instrumentets omedelbara närhet. En utspilld blomvas är förödande för bland annat mekanik och strängar.

Låt instrumentet få minst sin årliga stämning och passa samtidigt på att få en översyn av mekanikens kondition och hjälp med att ta bort damm och dylikt i pianot.

WB Pianoteknik
Sångtorpsvägen 1, 683 33 Hagfors
Tel: 073-837 17 38
info@wbpianoteknik.se
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!